Izdebski, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Izdebski, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Izdebski, Andrzej

Informacje

Gitarzysta, kompozytor, producent i realizator nagrań. Muzyką improwizowaną zajmuje się profesjonalnie od 1997 r. Początkowo współpracował z muzykami z gdańskiego kręgu yassowego, następnie był członkiem Zespołu Improwizacji Petera Kowalda, po czym rozpoczął pracę nad własnymi projektami. W 1999 r. założył zespół Boys Band Trio, a wraz z gdańskim perkusistą Michałem Gosem utworzył duet Sonus Akrobata. Nawiązał także współpracę z Tadeuszem Sudnikiem oraz gitarzystami Noëlem Akchoté i Zbigniewem Szmatłochem.

Powołał do życia grupę SPEC, a od 2002 r. jest stałym współpracownikiem Kazika Staszewskiego. Jest założycielem niezależnej wytwórni płytowej Kariatyda Records[1].

Bibliografia

1. 

http://www.glissando.pl/
Strona internetowa magazynu o muzyce współczesnej „Glissando” [odczyt: 18.10.2015].