Janowicz, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Janowicz, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Janowicz, Jacek

Data urodzenia:

13 lutego 1971

Miejsce urodzenia:

Sokółka

Informacje

Dziennikarz, literat, muzyk. Założyciel i aktor białostockiego Kabaretu Widelec działającego od 1997 r. Autor kilkuset tekstów oraz muzyki do kilkudziesięciu piosenek kabaretowych. Animator ruchu kabaretowego w Białymstoku, pomysłodawca działającej w latach 2002–2012 Ligi Kabaretów Białostockiej Pustyni Kabaretowej. Zdobywca wielu nagród festiwalowych, w tym wielu wyróżnień za teksty i kompozycje kabaretowe. Laureat podlaskiego plebiscytu „Złote Klucze” w dziedzinie kultury (2001). Jedna z jego piosenek (Nie mam szczęścia) wykonywana przez Barbarę Maj gościła przez 37 tygodni na liście przebojów polonijnego Radia Rytm w Nowym Jorku, okupując przez 9 tygodni pierwsze miejsce na liście. Obecnie pisze i komponuje piosenki z nurtu piosenki poetyckiej i tzw. „Krainy łagodności”[1].

Bibliografia

1. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Barbarą Maj i Jackiem Janowiczem przeprowadzony 1 grudnia 2018.