Janowski, Maurycy

Zgłoszenie do artykułu: Janowski, Maurycy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Janowski, Maurycy

Data urodzenia:

1880

Data śmierci:

Dokładna data nie jest znana – podczas II wojny światowej.

Miejsce śmierci:

prawdopodobnie getto warszawskie

Informacje

Pianista – akompaniator. Urodzony w Rosji. Uczeń Mikołaja Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu. Muzyk związany z teatrami żydowskimi w Rosji, a po rewolucji 1917 r. w Polsce. W okresie międzywojennym mieszkał w Warszawie; był przedstawicielem jednej z kaliskich fabryk koronek. Najprawdopodobniej zginął lub zmarł w getcie warszawskim[1].

Bibliografia