Jarosy, Fryderyk

Zgłoszenie do artykułu: Jarosy, Fryderyk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Jarosy, Fryderyk

Właściwie:

Járosy, Fryderyk

Data urodzenia:

10 października 1889
Jest to data niepewna – niektóre źródła podają 1890 r.

Miejsce urodzenia:

Praga

Data śmierci:

6 sierpnia 1960

Miejsce śmierci:

Viareggio

Informacje

Konferansjer, piosenkarz. Był reżyserem, dyrektorem teatrów. Przybył do Polski w 1924 r. z zespołem rosyjskiego kabaretu „Sinaja Ptica”. Zaangażowano go jako konferansjera do teatru „Qui pro Quo”. Od 1931 r. występował kolejno w kilku teatrach: „Banda”, „Rex”, „Cyganeria”, „Stara Banda” i „Cyrulik Warszawski”. W teatrach tych był często kierownikiem artystycznym i współdyrektorem. W ostatnim sezonie przed wybuchem II wojny światowej prowadził teatr „Buffo”. Po wojnie przebywał poza Polską[2].

Bibliografia