Jeziorski, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Jeziorski, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Jeziorski, Władysław

Data urodzenia:

15 stycznia 1882

Miejsce urodzenia:

Kraków (lub pod Krakowem)

Data śmierci:

3 lipca 1934

Miejsce śmierci:

Zakopane

Informacje

Nauczyciel muzyki w Cieszynie, kompozytor, zbieracz oraz wydawca pieśni narodowych i żołnierskich. Był członkiem Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w 1918 r. jako przedstawiciel Związku Społeczno Narodowego. Jeden z jego pierwszych Śpiewników został wydany w 1911 r. Został odznaczony orderem Gwiazdy Górnośląskiej. W latach 20-tych pracował jako finansista w bankach we Lwowie i Przemyślu[1]. W 1915 r. ożenił się z Henryką z Przestalskich. Pod koniec lat 20-tych przeprowadził się do Zakopanego[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.