Joteyko, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Joteyko, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Joteyko, Tadeusz

Data urodzenia:

1872

Miejsce urodzenia:

Poczujki

Data śmierci:

1932

Miejsce śmierci:

Cieszyn

Informacje

Kompozytor. Studia muzyczne odbył w konserwatorium w Brukseli. Od 1897 r. kierował towarzystwem śpiewaczym Lutnia w Radomiu. W 1900 r. został wiolonczelistą w orkiestrze Teatru Wielkiego w Warszawie. Do wybuchu I wojny światowej był dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Łodzi, a następnie w Kaliszu. W okresie międzywojennym działał głównie jako pedagog w Warszawie; komponował dzieła operowe[1].

Bibliografia