Karewicz, Marek

Zgłoszenie do artykułu: Karewicz, Marek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Karewicz, Marek

Karewicz, Marek Andrzej

Data urodzenia:

28 stycznia 1938

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

22 czerwca 2018

Informacje

Artysta fotografik. Legendarny fotograf polskich środowisk muzycznych. Zgromadził archiwum, liczące około dwóch milionów egzemplarzy, w którym ukryta jest cała historia polskiego jazzu i rozrywki.

Fotografować zaczął pod koniec lat 50. XX w. Wykonał zdjęcia wszystkich największych artystów ówczesnej sceny bigbitowej. Jest również autorem około 400 okładek płyt największych polskich gwiazd.

Był także dziennikarzem muzycznym, autorem radiowym i telewizyjnym, a także animatorem jazzu. Działał w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym.

W 2003 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury oraz za osiągnięcia w upowszechnianiu idei integracji europejskiej[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/prsPrfX.php?osoba=17274&prf=2
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 03.01.2015].

2. 

https://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/fotograf-marek-karewicz-nie-zyje,847955.html
Portal informacyjny – TVN24 [odczyt: 25.06.2018].