Każuro, Stefan

Zgłoszenie do artykułu: Każuro, Stefan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Każuro, Stefan

Data urodzenia:

1962

Informacje

Aktor i piosenkarz; studiował w Studiu Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. W tamtym okresie pracował w repertuarowych spektaklach Teatru Muzycznego. Po ukończeniu nauki w Studio został zaproszony przez Jerzego Gruzę do udziału w filmie Pierścień i róża, gdzie zagrał główną rolę księcia Lulejko. W późniejszym czasie współpracował z  Teatrem Rampa. Brał udział w przedstawieniach, zrealizował własny recital Chciałbym. Poza pracą w Teatrze występował także w telewizji: w autorskich programach Strzelecki_Andrzej, w serialu Zulu Gula (przez trzy lata), zaś od 1996 r. w programie muzycznym Gala Piosenki BiesiadnejCo nam w duszy gra.

Od 1992 r. współtworzy Kwartet Rampa[1].

Bibliografia

1. 

http://kwartetrampa.pl/.
Oficjalna strona internetowa Kwartetu Rampa [odczyt: 15.08.2014].