Kilmaszewski, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Kilmaszewski, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kilmaszewski, Jerzy

Data urodzenia:

3 lipca 1903

Informacje

Aktor charakterystyczny, śpiewak, autor tekstów. Ukończył w 1926 r. Oddział Dramatyczny przy Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. W sezonie 1927/1928 został zaangażowany do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od 1930 r. występował w Warszawie – w teatrach rewiowych. Od 1933 r. nagrywał płyty dla „Syreny Record”, m.in. z Polską Kapelą Ludową Feliksa Dzierżanowskiego. Często występował w Polskim Radiu. W 1937 r. grał w teatrze „Rozmaitości”, zaś w roku następnym w Teatrze Małym[1].

Bibliografia