Kisielewski, Stefan

Zgłoszenie do artykułu: Kisielewski, Stefan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kisielewski, Stefan

Data urodzenia:

7 marca 1911

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1993

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Studia muzyczne ukończył w konserwatorium warszawskim w klasach: teorii, kompozycji i fortepianu. Studia kontynuował i uzupełniał w Paryżu w latach 1938–1939. Od 1935 r. sekretarzował w redakcji czasopisma „Muzyka Polska”. Działalność kompozytorską rozwinął po II wojnie światowej. Był także wybitnym pisarzem, publicystą, felietonistą i dziennikarzem. Napisał szereg książek beletrystycznych, a także publikacje na temat muzyki. Skomponował muzykę symfoniczną, fortepianową, kameralną, radiową, filmową, teatralną, ponadto pieśni[1].

Bibliografia