Kitschmann, Anda

Zgłoszenie do artykułu: Kitschmann, Anda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kitschmann, Anda

Kitschman, Anda

Właściwie:

Kiczman, Anda

Data urodzenia:

1895

Data śmierci:

1967

Informacje

Polska dyrygentka, kompozytorka i śpiewaczka. Kierownik teatrów muzycznych[2].

Po ukończeniu z wyróżnieniem cesarskiej Akademii Muzycznej w Wiedniu 18-letnia Anda Kitschmann przybyła do Warszawy, budząc sensację jako pełna temperamentu kobieta–dyrygent, kapelmistrz, kompozytorka i po pierwszej wojnie pieśniarka kabaretu „Miraż”. Anda Kitschmann napisała ponad 4 tysiące piosenek i ballad (np. Ballada o księżniczce i pawiu, Ballada o Sinobrodej), nie wszystkie jednak wytrzymały próbę czasu, chociaż odznaczały się nieraz dużą odwagą obyczajową[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.