Kluczniok, Alojzy

Zgłoszenie do artykułu: Kluczniok, Alojzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kluczniok, Alojzy

Data urodzenia:

8 kwietnia 1914

Miejsce urodzenia:

Knurów (powiat rybnicki)

Data śmierci:

1 stycznia 1962

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Dyrygent. Był synem urzędnika Emila Klucznioka i Anny z Malinowskich. Studiował w konserwatorium w Krakowie grę na fortepianie, kompozycję i dyrygenturę. W 1935–39 komponował muzykę do przedstawień krakowskiego teatru Cricot i występował w nich, m.in. śpiewając partię Uberta („La serva padrona”). W 1945 r. został kierownikiem muzycznym Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach, współpracował też z Teatrem Powszechnym w Krakowie i Teatrem Miejskim w Częstochowie. Od 1947 r. był kierownikiem chóru Polskiego Radia w Krakowie, a jednocześnie od 1954 r. dyrygentem i kierownikiem muzycznym operetki w krakowskim Tetrze Muzycznym. Komponował także ilustracje muzyczne do sztuk teatralnych oraz pieśni i kantaty[1].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.