Kochanowski, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Kochanowski, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kochanowski, Mieczysław

Właściwie:

Kagan, Mieczysław

Data urodzenia:

12 stycznia 1887

Miejsce urodzenia:

Nowogródek

Data śmierci:

14 maja 1943

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Z wykształcenia był skrzypkiem i dyrygentem; studiował w Kijowie u Ottokara Sevcika. W czasie I wojny światowej działał w Rosji. Od 1920 r. dyrygował w operetce w Teatrze Powszechnym w Poznaniu, potem pracował w Warszawie jako dyrygent m.in. w „Nowościach” i „Qui pro Quo”. Następnie był dyrygentem w „Lutni” w Wilnie oraz kierował koncertami Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej. Zginął z rąk hitlerowców[1].

Bibliografia