Kończyc, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Kończyc, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kończyc, Tadeusz

Właściwie:

Grot-Bęczkowski, Alfred

Data urodzenia:

1880

Miejsce urodzenia:

Brześć Litewski

Data śmierci:

18 kwietnia 1943

Miejsce śmierci:

Wycinki Chlewińskie pod Grodziskiem Mazowieckim

Informacje

Autor tekstów. W 1904 r. kierował zespołem Warszawska Spółka Literacko-Artystyczna. W czasie I wojny światowej był współkierownikiem Teatru Praskiego, od 1919 r. sprawował funkcję dyrektora artystycznego „Argusa”. W 1921 r. został sekretarzem redakcji „Kuriera Warszawskiego”, był też kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym i w „Stańczyku”. Ponadto pracował jako doradca literacki Teatru Polskiego w Katowicach, a także sprawował funkcję kierownika literackiego w wytwórni filmowej „Leo-Film” w Warszawie. Był recenzentem teatralnym, publikował powieści, poezje[1].

Bibliografia