Konopnicka, Maria

Zgłoszenie do artykułu: Konopnicka, Maria

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zdjęcie pochodzi ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Konopnicka (status – własność publiczna).

Nazwisko:

Konopnicka, Maria

Data urodzenia:

23 maja 1842

Miejsce urodzenia:

Suwałki

Data śmierci:

8 października 1910

Miejsce śmierci:

Lwów

Informacje

Ceniona poetka i wybitna działaczka. Zainicjowała wiele akcji protestacyjnych. Napisała tekst Roty, która do 1918 r. stanowiła nieoficjalny hymn państwa polskiego[1]. Autorka powieści, m.in Pan Balcer w Brazylii, nowel (Przed sądem, Jaś nie doczekał, Nasza szkapa, Dym), wierszy i opowieści dla dzieci (O krasnoludkach i sierotce Marysi)[2].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.