Korf-Kawecka, Helena

Zgłoszenie do artykułu: Korf-Kawecka, Helena

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Korf-Kawecka, Helena

Data urodzenia:

10 lipca 1907

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1996

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewaczka. Studia wokalne odbyła w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Debiutowała w 1933 r. Dzięki rządowemu stypendium wyjechała na studia wokalne za granicę. Pierwszy engagement do Opery w Teatrze Wielkim w Warszawie otrzymała jesienią 1933 r. W Operze śpiewała w sezonach 1933/1934 i 1934/1935. Pod koniec lat trzydziestych występowała stale w Polskim Radiu oraz na koncertach. Okupację hitlerowską przeżyła w Warszawie; śpiewała w teatrzykach rewiowych, kawiarniach, na prywatnych koncertach. Po II wojnie światowej była artystką Opery Poznańskiej[1].

Bibliografia