Korolewicz-Waydowa, Janina

Zgłoszenie do artykułu: Korolewicz-Waydowa, Janina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Korolewicz-Waydowa, Janina

Korolewicz-Wajdowa, Janina

Data urodzenia:

3 stycznia 1875

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

20 czerwca 1955

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Śpiewaczka. Kształciła się w Warszawie i Lwowie; debiutowała tamże w 1894 r. w inscenizacji Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. W 1897 r. otrzymała engagement w Teatrach Miejskich we Lwowie, jednocześnie pojawiła się w Warszawie, gdzie przyjęto ją do zespołu opery Warszawskich Teatrów Rządowych. W pierwszych latach XX w. występowała gościnnie w wielu miastach za granicą (Berlin, Lizbona, Madryt, Londyn, Wenecja, Sofia i in.). Od 1907 r. śpiewała ponownie w Teatrze Wielkim w Warszawie.

W sezonie 1911/1912 odbyła tournée po Australii, jako członkini zespołu Nellie Melby. Po triumfalnym powrocie do kraju nagrała płyty w „Syrenie Record” z najlepszymi partiami ze swego repertuaru. Na początku I wojny światowej występowała we Lwowie, zaś w 1917 r. została dyrektorką warszawskiego Teatru Wielkiego. W latach 1920–1923 występowała w Stanach Zjednoczonych. W 1928 r. otworzyła w Warszawie studio wokalne, zaś w 1934 r. ponownie objęła dyrekcję Teatru Wielkiego. W czerwcu 1936 r. prowadziła teatr „Wielka Operetka”[1].

Bibliografia