Kostrzewski, Roman

Zgłoszenie do artykułu: Kostrzewski, Roman

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: 38 minutes of life

Rok wydania: 1994

Tytuł: 38 minutes of life

Rok wydania: 2006

Tytuł: 38 minutes of life

Rok wydania: 2007

Tytuł: 38 minutes of life

Rok wydania: 2008

Tytuł: 38 minutes of life

Rok wydania: 1995

Tytuł: 38 minuts of life

Rok wydania: 1987

Tytuł: 666

Rok wydania: 2004

Tytuł: 666

Rok wydania: 1986

Tytuł: 666

Rok wydania: 2007

Tytuł: 666

Rok wydania: 2007

Tytuł: 666

Rok wydania: 1996

Tytuł: 666

Rok wydania: 1993

Tytuł: Ballady

Rok wydania: 2004

Tytuł: Ballady

Rok wydania: 2007

Tytuł: Ballady

Rok wydania: 1996

Tytuł: Ballady

Rok wydania: 1994

Tytuł: Bastard

Rok wydania: 2004

Tytuł: Bastard

Rok wydania: 2007

Tytuł: Bastard

Rok wydania: 1996

Tytuł: Bastard

Rok wydania: 1994

Tytuł: Bastard

Rok wydania: 1991

Tytuł: Jarocin: live

Rok wydania: 2001

Tytuł: Metal and hell

Rok wydania: 1986

Tytuł: Metal and hell

Rok wydania: 2004

Tytuł: Metal and hell

Rok wydania: 1994

Tytuł: Metal and hell

Rok wydania: 2007

Tytuł: Metal and hell

Rok wydania: 1987

Tytuł: Oddech wymarłych światów

Rok wydania: 1994

Tytuł: Oddech wymarłych światów

Rok wydania: 2006

Tytuł: Oddech wymarłych światów

Rok wydania: 2007

Tytuł: Oddech wymarłych światów

Rok wydania: 2008

Tytuł: Oddech wymarłych światów

Rok wydania: 1988

Tytuł: Oddech wymarłych światów

Rok wydania: 1996

Tytuł: Oddech wymarłych światów

Rok wydania: 1993

Tytuł: Rarities

Rok wydania: 2013

Tytuł: Somewhere in Poland 2003: live

Rok wydania: 2004

Tytuł: Somewhere in Poland 2003: live

Rok wydania: 2007

Tytuł: Szydercze zwierciadło

Rok wydania: 2007

Tytuł: Szydercze zwierciadło

Rok wydania: 1997

Bibliografia