Koszewski, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Koszewski, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Ad musicam: na orkiestrę wokalną

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1983

Ballata, notturno, scherzo, rondo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Ballata, notturno, scherzo, rondo

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Canzone e danza: na głosy żeńskie lub chłopięce

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1981

Canzone e danza: per coro misto

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1976

Chusteczka zlotowa: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Da fischiare: 3 etiudy: na zespół gwiżdżący

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Dzwon: na chór męski

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1984

Dzwon: na chór męski

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1987

Gry: na chór mieszany

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1972

Gry: na chór mieszany

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Gry: na chór mieszany

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1979

Gry na chór mieszany

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1993

Gry: na chór żeński lub chłopięcy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1981

Gry: na chór żeński lub chłopięcy

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1997

Ile dróg: na głos solowy żeński i chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Ile dróg: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Krople tęczy: 8 utworów na trzy- i czterogłosowy chór dziecięcy lub żeński

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1993

Makowe ziarenka: na głos recytujący i fortepian lub na fortepian solo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Modre oczka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Muzyka fa-re-mi-do-si: na chór mieszany

5

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1973

Muzyka fa-re-mi-do-si: na chór mieszany

7

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1979

Nadzieja: na dwa chóry mieszane

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Nadzieja

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Nicolao Copernico dedicatum: cantata a tre cori misti

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Nicolao Copernico dedicatum: cantata a tre cori misti

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1973

Nicolao Copernico dedicatum: cantata a tre cori misti

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Pieśń powitania

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pieśń powitania: na nutę staropolską

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Płot w zimie: na 3-głosowy chór dziecięcy lub żeński

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1989

Polonez: na chór męski

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1986

Prologus: na chór mieszany

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Strofy trubadura

„Pomorze”

1989

Suita kaszubska

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Suita kaszubska: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1982

Suita kaszubska: na chór mieszany a cappella

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1997

Suita lubuska: na chór żeński

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1986

Świetlica: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Świetlica: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Tre pezzi: na chór mieszany

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1993

Trois chaconnes: na chór mieszany

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1989

Tryptyk wielkopolski: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Tryptyk wielkopolski: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1994

Trzy chorały eufoniczne: na dwa chóry mieszane

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1986

Trzy kolędy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Trzy kolędy

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1981

Trzy kolędy

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

Trzy miniatury dziecięce: na trzygłosowy chór mieszany a cappella

„Pomorze”

1987

Trzy tańce polskie: na chór mieszany a cappella

Triangiel

1996

Trzy tańce polskie: na chór żeński lub dziecięcy a cappella

Triangiel

1993

Zaklęcia: 10 utworów na dwu- i trzygłosowy chór dziecięcy lub żeński

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1988

Zdrowaś Królewno Wyborna: na chór żeński, męski i mieszany

Wydawnictwo Adam Marszałek

1992

Zdrowaś królewno wyborna: na chór żeński a cappella

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1987

Więcej...
Bibliografia