Kotucha-Kotecki, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Kotucha-Kotecki, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kotucha-Kotecki, Paweł

Pseudonim:

Paweł

Informacje

Działacz wojenny, autor tekstów. W konspiracji działał już od 1939 r. jako dowódca placówki Orła Białego w Brzezinie, a po przejściu do Związku Walki Zbrojnej – placówki Libiąż, w inspektoracie Sosnowiec. W 1943 r. był członkiem komendy „Kedywu” Kraków-Południe, kryptonim „Szerszeń”, wreszcie w czerwcu 1944 r. został mianowany adiutantem dowódcy 3 pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Pułk ten stanowił część Grupy Operacyjnej Śląsk Cieszyński, krypt. „Olza”[1].

Bibliografia