Kozak, Karolina

Zgłoszenie do artykułu: Kozak, Karolina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Babie lato

Kozak, Karolina
Kucz, Konrad
Appel, Wojciech

Aleks, Michał

Białe pola

Aleks, Michał

Kondracki, Bogdan
Kozak, Karolina

Brak

Hyży, Grzegorz
Biliński, Konrad

Hyży, Grzegorz
Kozak, Karolina

Chcę oddychać

Cupas, Mikis

Wyszkoni, Anna
Kozak, Karolina

Dzisiaj dziękuję

Kondracki, Bogdan
Dąbrowska, Anna

Kozak, Karolina

Find me

Kondracki, Bogdan

Kozak, Karolina

(Let’s) save the world

Kondracki, Bogdan

Kozak, Karolina

Mapa naszych zdjęć

Wyszkoni, Anna

Kozak, Karolina

Moje miasto śpi

Wyszkoni, Anna

Wyszkoni, Anna
Kozak, Karolina

Na krańcu świata

Kondracki, Bogdan

Kozak, Karolina

Niech pomyślą, że to ja

Hyży, Grzegorz
Biliński, Konrad

Hyży, Grzegorz
Kozak, Karolina

Nigdy nie mów nigdy

Dąbrowska, Anna
Galiński, Jakub
Kondracki, Bogdan

Dąbrowska, Anna
Kozak, Karolina

Obudźcie mnie

Łapot, Mateusz

Kozak, Karolina

On the run

Kondracki, Bogdan

Kozak, Karolina

Pod wiatr

Hyży, Grzegorz
Puk, Przemysław
Winnicki, Piotr

Hyży, Grzegorz
Kozak, Karolina

Ratuj

Hyży, Grzegorz
Biliński, Konrad

Kozak, Karolina

Sens-is

Kozak, Karolina
Kondracki, Bogdan

Kozak, Karolina

Tafla

Kozak, Karolina

Kozak, Karolina

Teraz – tu

Dąbrowska, Anna
Piszek, Katarzyna
Galiński, Jakub

Kozak, Karolina

To jeszcze nie koniec

Hyży, Grzegorz
Biliński, Konrad

Hyży, Grzegorz
Kozak, Karolina

W całość ułożysz mnie

Gawliński, Robert

Szulim, Michał
Kozak, Karolina

W spodniach czy sukience

Dąbrowska, Anna

Dąbrowska, Anna
Kozak, Karolina
Szypura, Agnieszka

Wiem, że jesteś tam

Dąbrowska, Anna

Kozak, Karolina

Więcej...
Bibliografia