Kozłowski, Leopold

Zgłoszenie do artykułu: Kozłowski, Leopold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kozłowski, Leopold

Kozłowski-Kleinman, Leopold

Data urodzenia:

26 listopada 1918

Miejsce urodzenia:

Przemyślany k. Lwowa

Data śmierci:

12 marca 2019

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Pianista, kompozytor, dyrygent, przedstawiciel przedwojennych klezmerów, zwany ostatnim klezmerem Galicji[2], [3].

Pochodził z żydowskiej rodziny z tradycjami muzycznymi – jego dziadek Pejsach Brandwein założył słynną w całej monarchii austro-węgierskiej kapelę, ojciec – Herman Kleinman, wybitny koncertmistrz i skrzypek, również prowadził przed wojną orkiestrę klezmerską.

Ukończył konserwatorium we Lwowie w klasie fortepianu, a po wojnie w Krakowie dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej i przez lata pracował pod Wawelem, kierując Zespołem Pieśni i Tańca Krakowskiego Okręgu Wojskowego, a po reorganizacji Zespołem Wojskowym „Desant” Warszawskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Krakowie.

Był związany m.in. z Teatrem Żydowskim w Warszawie, cygańskim zespołem „Roma” i zespołem Rzeszowiacy z Mielca.

Koncertował ze Sławą Przybylską, współpracował z Jackiem Cyganem. Opracował sześć polskich wersji musicalu Skrzypek na dachu. Skomponował muzykę do wielu spektakli Teatru Żydowskiego.

Był autorem muzyki filmowej m.in. do Austerii w reż. Jerzego Kawalerowicza, do polskich sekwencji filmu Wojny i miłości w reż. Dana Curtisa i sekwencji cygańskich filmu Jerzego Skolimowskiego Wiosenne wody. W Liście Schindlera Stevena Spielberga zagrał rolę inwestora Andrzeja Farbera oraz był konsultantem muzyki gettowej do filmu. Koncertował w Europie, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Przywrócił w powojennej Polsce pamięć o żydowskiej kulturze, rozsławiając na cały świat Kraków i byłą żydowską dzielnicę Krakowa – Kazimierz.

Jego życie i twórczość opowiedziane zostały w amerykańskim filmie The Last Klezmer.

Laureat nagród:

  • Academy of Television Arts & Sciences „Emmy”,
  • Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2008) i inne.

W maju 2014 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Pierwszy raz do Krakowa przybył jako żołnierz po zakończeniu wojny na wiosnę 1945 r[4], [5].

Bibliografia