Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych Bednarowicz, Jędrzej (wybór, opracowanie)
Werner, Stanisław (wybór, opracowanie)
Nowacki, Zdzisław (opracowanie muzyczne)
Lebiedziuk, Leon (zapis nutowy)
Cis, Kazimierz (redakcja)
Braszczyk, Maria (redakcja techniczna)
Wiśniewski, Mieczysław (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bednarowicz Jędrzej, Werner Stanisław Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Data wydania:

1965

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

Data druku:

październik 1965

Miejsce druku:

Warszawa: Wojskowe Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S42

Infomacje

Publikacja była pierwszym, tak obszernym zbiorem pieśni żołnierskiej w latach powojennych. Autorzy postanowili wybrać i opracować śpiewnik popularny, który będzie odpowiadał preferencjom wymagających koneserów, jak również potrzebom zwykłych miłośników polskiego dorobku muzycznego. Nadrzędnym celem Jędrzeja Bednarowicza oraz Stanisława Wernera było sporządzenie odpowiedniego wyboru utworów – syntezy. Ze względu na różnorodną tematykę dzieł, ich powstanie w istotnym momencie historycznym lub w wyniku impulsu bądź emocji, zróżnicowany poziom merytoryczny, przygotowanie tego zbioru stanowiło bardzo trudne zadanie. Autorzy zdecydowali się na trójpodział całości wydawnictwa:

– „Pieśni historyczne” – stanowią pierwszą część śpiewnika i obejmują pieśni, które są świadectwem ważnych wydarzeń w dziejach Polski,

– „Pieśni frontowe i partyzanckie” – drugi rozdział to przegląd najbardziej znanych utworów z okresu walk wojennych, które towarzyszyły żołnierskiej tułaczce,

– „Nowe pieśni i piosenki” – jest to najobszerniejszy element całości zbioru, gdyż kumulowała się tutaj odpowiedź na zapotrzebowanie wśród odbiorców na współczesną twórczość żołnierską.

Bednarowicz i Werner we wstępie do publikacji wyraźnie określili swój stosunek do pieśni wojskowych: „Ktoś kiedyś powiedział, że piosenka wojskowa jest drobną monetą wielkiej sprawy. Ale to tylko część prawdy: ona jest po prostu potrzebna. Chciałoby się powiedzieć: ciągle jeszcze potrzebna. Nie tylko dlatego, że jest emocjonalną odbitką mijających dni i związanych z nimi wydarzeń: pochwałą bohaterów i plakatem mobilizacyjnym; refleksją nad naszym dzisiaj; przestrogą przed niebezpieczeństwem; lirycznym uśmiechem czy żartem... Również dlatego, że weszła w skład podstawowego zasobu wzruszeń i nawyków współczesnego Polaka. Słowem jest potrzebna, bo jest lubiana.”

Śpiewnik został opatrzony trzema spisami treści:

– według kolejności zamieszczonych utworów,

– alfabetyczny według incipitów,

– alfabetyczny według tytułów.

Ponadto autorzy wyposażyli publikację w odpowiednią liczbę komentarzy oraz przypisów, a także ustalili w wielu przypadkach autorstwo i datę powstania pieśni, co wyeliminowało wcześniejsze, mylne domniemania.

Dostęp