Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych Bednarowicz, Jędrzej (wybór, opracowanie)
Werner, Stanisław (wybór, opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bednarowicz Jędrzej, Werner Stanisław

Data wydania:

1965

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

Typ publikacji:

śpiewnik

Infomacje

Publikacja była pierwszym, tak obszernym zbiorem pieśni żołnierskiej w latach powojennych. Autorzy postanowili wybrać i opracować śpiewnik popularny, który będzie odpowiadał preferencjom wymagających koneserów, jak również potrzebom zwykłych miłośników polskiego dorobku muzycznego. Nadrzędnym celem Jędrzeja Bednarowicza oraz Stanisława Wernera było sporządzenie odpowiedniego wyboru utworów – syntezy. Ze względu na różnorodną tematykę dzieł, ich powstanie w istotnym momencie historycznym lub w wyniku impulsu bądź emocji, zróżnicowany poziom merytoryczny, przygotowanie tego zbioru stanowiło bardzo trudne zadanie. Autorzy zdecydowali się na trójpodział całości wydawnictwa:

– „Pieśni historyczne” – stanowią pierwszą część śpiewnika i obejmują pieśni, które są świadectwem ważnych wydarzeń w dziejach Polski,

– „Pieśni frontowe i partyzanckie” – drugi rozdział to przegląd najbardziej znanych utworów z okresu walk wojennych, które towarzyszyły żołnierskiej tułaczce,

– „Nowe pieśni i piosenki” – jest to najobszerniejszy element całości zbioru, gdyż kumulowała się tutaj odpowiedź na zapotrzebowanie wśród odbiorców na współczesną twórczość żołnierską.

Bednarowicz i Werner we wstępie do publikacji wyraźnie określili swój stosunek do pieśni wojskowych: „Ktoś kiedyś powiedział, że piosenka wojskowa jest drobną monetą wielkiej sprawy. Ale to tylko część prawdy: ona jest po prostu potrzebna. Chciałoby się powiedzieć: ciągle jeszcze potrzebna. Nie tylko dlatego, że jest emocjonalną odbitką mijających dni i związanych z nimi wydarzeń: pochwałą bohaterów i plakatem mobilizacyjnym; refleksją nad naszym dzisiaj; przestrogą przed niebezpieczeństwem; lirycznym uśmiechem czy żartem... Również dlatego, że weszła w skład podstawowego zasobu wzruszeń i nawyków współczesnego Polaka. Słowem jest potrzebna, bo jest lubiana.”

Śpiewnik został opatrzony trzema spisami treści:

– według kolejności zamieszczonych utworów,

– alfabetyczny według incipitów,

– alfabetyczny według tytułów.

Ponadto autorzy wyposażyli publikację w odpowiednią liczbę komentarzy oraz przypisów, a także ustalili w wielu przypadkach autorstwo i datę powstania pieśni, co wyeliminowało wcześniejsze, mylne domniemania.