Krasicki, Ignacy

Zgłoszenie do artykułu: Krasicki, Ignacy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krasicki, Ignacy

Data urodzenia:

3 lutego 1735

Miejsce urodzenia:

Dubiecko koło Sanoka

Data śmierci:

14 marca 1801

Miejsce śmierci:

Berlin

Informacje

Autor tekstów. Poeta, jeden z czołowych przedstawicieli epoki oświecenia. Autor pierwszej polskiej powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, poematów heroikomicznych: MyszeidaMonachomachia, powieści: Pan PodstoliHistoria. Pisał też słynne satyry i bajki, odznaczające się humorem, ostrością krytyki obyczajowej i błyskotliwym stylem. Był biskupem warmińskim, następnie arcybiskupem gnieźnieńskim[3].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.