Krawczyk, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Krawczyk, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krawczyk, Paweł

Pseudonim:

Extra Gruby

Data urodzenia:

10 września 1972

Informacje

Polski muzyk, gitarzysta. Członek zespołu Hey, były członek grup Ahimsa i Houk.

Jest głównym autorem muzyki na albumach zespołu Hey, od momentu dołączenia do niego w 2001 r. Wraz z Kasią Nosowską prowadzili audycję Tranzytem do niebytu w nieistniejącym już radiu Roxy FM[1].

Bibliografia

1. 

https://www.polskirock.eu/pawel-krawczyk,m405,biografia.html
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 25.05.2020].