Zgłoszenie do artykułu: Houk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Houk

Data powstania:

1989
Zespół powstał na jesieni w wyżej wymienionym roku.

Informacje

Grupa rockowa utworzona jesienią 1989 r. w Warszawie. Pierwszy skład: Piotr Falkowski – dr., Tadeusz Kaczorowski – bg., Dariusz Malejonek – voc., g., lider, oraz Robert Sadowski – g., którego w 1993 r. zastąpił Artur Affek – g. Debiutowała na koncertach w klubach Berlina Zachodniego. W 1992 r. nagrała pierwszy CD Houk: Soul Ammunition. Redakcja miesięcznika „Tylko Rock” przyznała mu tytuł najlepszego debiutu płytowego roku. W 1992 r. ukazał się także drugi CD Houk: Natural Way Live. Koncertowała we Francji. Po zwycięstwie w plebiscycie słuchaczy Radia France Internationale została zaproszona do udziału w koncercie Rock na Wschodzie podczas MIDEM w Cannes w 1993 r. Muzyka zespołu wykorzystana została w filmie pt. The Last Border (reż. Mika Kaurismaki), wydanym w Polsce na kasetach wideo pod tytułem Ostatnia granica. Z materiału filmowego powstał teledysk Soul Ammunition II, który promował trzeci CD Houk: Transmission Into Your Heart. Od września 1994 r. działała w składzie: Mirosław Grewiński – bg., Tomasz Grewiński – dr., Paweł Krawczyk – g., Dariusz Malejonek – voc., g., lider, Tomasz Sierakowski – g. W 1998 r. Tomasza Grewińskiego zastąpił Maciej Starosta, a Mirosława Grewińskiego Sławomir Klugman. Jego odejście sprawiło, że zawiesiła działalność koncertową w 2003 r[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.houk.kdm.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Houk [odczyt: 01.12.2011].