Krogulska, Justyna

Zgłoszenie do artykułu: Krogulska, Justyna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krogulska, Justyna

Data urodzenia:

1975

Informacje

Jest rodowitą warszawianką, absolwentką stołecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego, studiów licencjackich w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, a także studiów magisterskich z zakresu administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Od blisko dwudziestu lat zajmuje się genealogią. Poszukiwanie przodków to jej największa pasja. Oprócz prowadzenia badań genealogicznych zbiera również materiały biograficzne o ciekawych postaciach. Niektóre z opracowanych przez nią życiorysów opublikowane zostały w internetowej Bibliotece Polskiej Piosenki oraz w Małopolskim słowniku biograficznym uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 (t. 14-16, Kraków 2010-2012).

Wynikiem jej ostatnich poszukiwań są książki: Genealogia rodziny Rylów od XVIII do XXI w., zawierająca 140 życiorysów przedstawicieli tej zasłużonej rodziny, a także opracowanie biograficzne pt. Józef Władysław Krogulski (1815-1842). Rodzina - życia - twórczość (Tarnów 2015)[1].

Bibliografia

1. 

http://szukaj-korzeni.pl/.
Strona internetowa Justyny i Mariusza Krogulskich [odczyt: 04.06.2016].

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej.