Krogulski, Mariusz Lesław

Zgłoszenie do artykułu: Krogulski, Mariusz Lesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krogulski, Mariusz Lesław

Data urodzenia:

1965

Informacje

Urodził się na Górnym Śląsku, a od dziewiątego roku życia mieszka w Warszawie. Ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w tematyce pobytu Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1944-1993. Od wielu lat zajmuje się publicystyką, a także działalnością społeczną.

Ponad trzydzieści lat pasjonuje się genealogią. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych i ponad 200 artykułów prasowych, z których duża część poświęcona jest genealogii i biografistyce. Współpracował z Fundacją „Moje Wojenne Dzieciństwo”, jako redaktor serii wydawniczej (pod tym samym tytułem) obejmującej wspomnienia Polaków, których dzieciństwo przypadło na lata II wojny światowej. Jest pomysłodawcą i realizatorem projektu wydawniczego Materiały do dziejów Tuchowa.

Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwa Miłośników Tuchowa oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej[1].

Bibliografia

1. 

http://szukaj-korzeni.pl/.
Strona internetowa Justyny i Mariusza Krogulskich [odczyt: 04.06.2016].

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej.