Król, Bronisław

Zgłoszenie do artykułu: Król, Bronisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Król, Bronisław

Data urodzenia:

30 sierpnia 1916

Miejsce urodzenia:

Łódź

Informacje

Poeta, pedagog, działacz konspiracyjny.

Jego rodzice byli robotnikami. Ojciec w wolnych chwilach śpiewał w chórze im. Stanisława Moniuszki, grał również na akordeonie. Dla podtrzymania rodzinnych tradycji umożliwił swojemu synowi naukę gry na skrzypcach. W 1934 r. uzyskał maturę w Gimnazjum Wieczorowym im. Wierzbickiego. Pracował, uczył się i działał w harcerstwie. Był m. in. przybocznym w 22 Drużynie Związku Harcerstwa Polskiego im. Piotra Wysockiego. W 1935 r. wstąpił do Harcerskich Ochotniczych Hufców Pracy, pracując najpierw w Spale, następnie w Wiśle i Rudułtowicach. W tym czasie redagował gazetki OHP oraz pisał swoje pierwsze piosenki, m. in. Harcerski walc, Gdy już senny mrok zapada, drukowane na łamach harcerskiego pisemka „Na Tropie”. W 1936 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Kampanię wrześniową przeszedł w 1 pułku Artylerii Najcięższej. Od końca września 1939 r. do wyzwolenia mieszkał we Lwowie. Wraz z żoną studiował początkowo w Instytucie Pedagogicznym, później musiał podjąć pracę zarobkową. Był związany z konspiracyjną grupą „Żagiew”. 22 września 1944 r. wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Został skierowany do Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych, a następnie już jako ppor. wszedł w 1945 r. do zespołu redakcyjnego „Polski Zbrojnej”. Z tego czasu zachował się cykl jego reportaży z Ziem Odzyskanych. Był także jednym z tych, którzy z ramienia LWP organizowali po wyzwoleniu życie kulturalne w Łodzi. W tym czasie napisał sporo wierszy i piosenek, drukowanych na łamach pism wojskowych, m. in. Bagnet na broń (Hymn Szkoły Politycznej Wojska Polskiego) do słów ppor. Stanisława Zielicza, Codzienna nasza żołnierska piosenka do tekstu własnego itd. Po zdjęciu mundura nie zrezygnował jednak z twórczości. Napisał m. in. Ulicę Piotrkowską z muzyką Andrzeja HundziakaPieśń o ziemi łódzkiej. Jest laureatem wielu konkursów, w których nagrodzono wiersze oraz piosenki jego autorstwa[1].

Bibliografia