Krzemiński, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Krzemiński, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krzemiński, Władysław

Właściwie:

Wetzstein, Władysław

Data urodzenia:

19 marca 1907

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

6 października 1966

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Autor tekstów, aktor. Ukończył Miejską Szkołę Dramatyczną w Krakowie, następnie odbył studia reżyserskie w Berlinie i Bernie. Debiutował jako reżyser w 1926 r. W 1929 r. ukończył Oddział Dramatyczny Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Zorganizował w Krakowie Scenę Młodych Aktorów „Studio 30” – Grupa Niezależnych. Następnie praktykował w teatrze im. Juliusza Słowackiego oraz reżyserował w teatrze plastyków „Cricot”.

Napisał szereg librett operetkowych, jak również własną operetkę zatytułowaną O piętro wyżej. Był autorem tekstów piosenek. Po wojnie był profesorem nadzwyczajnym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, długoletnim dyrektorem Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej[1].

Bibliografia