Kubicka, Jolanta

Zgłoszenie do artykułu: Kubicka, Jolanta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kubicka, Jolanta

Data urodzenia:

25 lipca 1943

Miejsce urodzenia:

Łobrzenica

Informacje

Piosenkarka. Ukończyła Liceum Muzyczne w Bydgoszczy w klasie perkusji. Współpracowała jako piosenkarka z zespołem Estrady Wojskowej w Bydgoszczy. Zadebiutowała w 1971 r. na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, gdzie zdobyła I nagrodę. W 1972 r. śpiewała w Klubie Piosenki Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR w Warszawie. W tym samym roku w koncercie Debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zdobyła nagrodę Polskiego Radia i Telewizji za interpretację piosenki Światło w lesie oraz nagrodę Polskich Nagrań. Jej karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 45 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Jest laureatką:

– nagrody publiczności na festiwalu w Rostoku (NRD) w 1973 r.,

– Srebrnego Pierścienia na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg ’73,

– III nagrody na festiwalu w Słonecznym Brzegu (Bułgaria) 1974 r.

Brała udział w nagraniach radiowych, programach TV i koncertach estradowych w kraju, a także za granicą, m.in. w NRD, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Szwecji, ZSRR i we Francji oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady[1].

Bibliografia