Kuroń, Bogumił

Zgłoszenie do artykułu: Kuroń, Bogumił

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kuroń, Bogumił

Data urodzenia:

2 kwietnia 1909

Miejsce urodzenia:

Sosnowiec

Data śmierci:

17 stycznia 1996

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Autor tekstów. Studia z zakresu filologii romańskiej odbył na Uniwersytecie Stefana Batorego. Pracował jako dziennikarz w „Głosie Wilna” i „Echu Wilna”. Od 1932 r. był dziennikarzem w „Dzienniku Ludowym” we Lwowie. W 1933 r. przeniósł się do Warszawy. Napisał m.in. sztukę teatralną Bogowie na protezach, libretto do operetki Hotel Matrimonial, szereg tekstów piosenek własnych oraz tłumaczeń utworów zagranicznych (najbardziej popularnym z nich stał się Wieczorny dzwon). Do wybuchu II wojny światowej pracował jako dziennikarz. Po wojnie pracował w Polskiej Agencji Prasowej oraz w serwisie Wojskowej Agencji Fotograficznej. Był stryjem znanego polityka, Jacka[1].

Bibliografia