Łabuz, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Łabuz, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Łabuz, Józef

Pseudonim:

Adam

Data urodzenia:

1903

Miejsce urodzenia:

Radgoszcz

Informacje

Gimnazjum ukończył w Tarnowie, filologię studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już wówczas rozwijał ożywioną działalność oświatowo-polityczną oraz dziennikarsko-literacką. Był jednym z założycieli organizacji Niezależnej Młodzieży Ludowej „Orka”, redagował pismo „Chłopskie Życie”, współpracował z „Gromadą”, „Niwą” i „Chłopskim Jutrem”. Za działalność oraz powiązania z KPP był aresztowany, a następnie osadzony w więzieniu. W czasie II wojny prowadził akcje na terenie rodzinnej miejscowości i Dąbrowy Tarnowskiej, kolportując podziemną prasę. Od 1942 r. pełnił funkcję sekretarza powiatowego komitetu PPR. Gdy gestapo go ścigało, ukrywał się w Jaśle, a następnie w Nowym Sączu. W 1944 r. objął przewodnictwo konspiracyjnej Powiatowej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Jednocześnie nadal zajmował się pisaniem artykułów, wierszy oraz utworów satyrycznych, które drukował w podziemnych gazetach. Tworzył także piosenki, których miał kilka w dorobku m. in. Hej, na zachód! z własną muzyką.

Bibliografia