Łabuz, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Łabuz, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Łabuz, Józef

Pseudonim:

Adam

Data urodzenia:

1903

Miejsce urodzenia:

Radgoszcz

Informacje

Gimnazjum ukończył w Tarnowie, filologię studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już wówczas rozwijał ożywioną działalność oświatowo-polityczną oraz dziennikarsko-literacką. Był jednym z założycieli organizacji Niezależnej Młodzieży Ludowej „Orka”, redagował pismo „Chłopskie Życie”, współpracował z „Gromadą”, „Niwą” i „Chłopskim Jutrem”. Za działalność oraz powiązania z KPP był aresztowany, a następnie osadzony w więzieniu. W czasie II wojny prowadził akcje na terenie rodzinnej miejscowości i Dąbrowy Tarnowskiej, kolportując podziemną prasę. Od 1942 r. pełnił funkcję sekretarza powiatowego komitetu PPR. Gdy gestapo go ścigało, ukrywał się w Jaśle, a następnie w Nowym Sączu. W 1944 r. objął przewodnictwo konspiracyjnej Powiatowej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Jednocześnie nadal zajmował się pisaniem artykułów, wierszy oraz utworów satyrycznych, które drukował w podziemnych gazetach. Tworzył także piosenki, których miał kilka w dorobku m. in. Hej, na zachód! z własną muzyką.

Bibliografia