Lankau, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Lankau, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lankau, Jan

Data urodzenia:

1890

Miejsce urodzenia:

Lwów

Data śmierci:

1972

Informacje

Poeta i publicysta. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1916–1918 walczył jako żołnierz 148 Pułku Artylerii Polowej w Ołomuńcu. Przebywał także na froncie włoskim. Od 1918 r. należał do Wojska Polskiego. W 1919 r. pracował w komisji rewindykacji dzieł sztuki z Austrii. Uczestniczył w walkach o Śląsk Cieszyński. Był redaktorem „Gazety Toruńskiej”, a następnie czasopisma „Wola Ludu”. Po 1926 r. zniknął z areny publicystycznej. Podjął współpracę z „Ilustrowanym Kurierem Codziennym”, redagował czasopismo „Światowid”. Prowadził działalność konspiracyjną w czasie wojny. Był sekretarzem Ośrodka Prasoznawczego w Krakowie[1].

Bibliografia