Lefeld, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Lefeld, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lefeld, Jerzy

Data urodzenia:

17 stycznia 1898

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1980

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Pianista. W latach 1908–1917 kształcił się w Konserwatorium Warszawskim, m.in. u Michalowski_Aleksander (klasa fortepianu), Mieczysława Surzyńskiego (kontrapunkt), Romana Statkowskiego (kompozycja). Od 1918 r. uczył gry fortepianowej w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, a po II wojnie światowej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej.

Był wybitnym muzykiem, znanym kameralistą, akompaniatorem śpiewaków i śpiewaczek operowych. Skomponował dwie symfonie, pieśni, utwory fortepianowe; był autorem opracowań i transkrypcji. Współpracował przez kilka dziesięcioleci z Polskim Radiem.[1]

Bibliografia