Lewandowski, Bronisław Robert

Zgłoszenie do artykułu: Lewandowski, Bronisław Robert

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lewandowski, Bronisław Robert

Pseudonim:

Zbyszek

Data urodzenia:

1921

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Dzieciństwo i lata szkolne spędził w Łodzi. Tam też uzyskał świadectwo maturalne, kończąc w 1937 r. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego. W tym samym roku podjął studia wyższe w warszawskiej Szkole Nauk Politycznych. Po wrześniowej tułaczce w 1939 r., powrócił do Warszawy i znalazł się w szeregach konspiracji. Jednocześnie rozpoczął studia aktorskie w tajnym Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Jego wykładowcami byli m. in. Stanisława Perzanowska, Zofia Małynicz, Maria Wiercińska, Juliusz Morson i Turowicz. Przeszedł także przeszkolenie wojskowe w podchorążówce 7 Obwodu Armii Krajowej. Wybuch Powstania zastał go na Żoliborzu, gdzie mieszkał z rodziną. Po nieudanych próbach przedarcia się do Śródmieścia, gdzie walczyła jego powstańcza jednostka, zgłosił się 2 sierpnia do zgrupowania „Żaglowiec” i do upadku Powstania walczył na Żoliborzu. Należał do siedmioosobowej grupy, która zdobyła hitlerowską podstację telefonów. W ostatnim dniu Powstania został ranny w brzuch odłamkiem ekrazytówki. Po kapitulacji przebywał początkowo w Stalagu XI A w Altengrabow. Tam zaopiekował się nim poeta, jeniec, Konstanty Ildefons Gałczyński i umieścił w szpitalu obozowym. W grudniu 1944 r. został wywieziony do Stalagu X B w Sandbostel, a następnie do Lubeki. We wszystkich tych obozach współpracował z teatrzykami jenieckimi. Po uwolnieniu z obozu przez wojska amerykańskie (2 maja 1945 r.) zorganizował Czołówkę Artystyczną, prezentującą polską piosenkę i poezję w miejscowościach, w których okresowo zgrupowani byli Polacy. W skład zespołu wchodzili m. in. Zbigniew Krukowski, Czesław Mroczek, Tadeusz Fijewski oraz pianista Wiktor Milewski. Z kolei wyjechał do Anglii. Przez jakiś czas koncertował dla polskich żołnierzy, a następnie złożył egzamin wstępny i został przyjęty na studia do Royal Academy of Dramatical Arts (Królewskiej Akademii Dramatycznej) w Londynie. Przepisy dotyczące wówczas obcokrajowców nie pozwoliły mu kontynuować studiów. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Chicago. Od 1953 r. prowadził tam polonijną rozgłośnię radiowo-telewizyjną. W programach prezentował zapraszanych z Polski piosenkarzy, aktorów, naukowców, wyświetlał polskie filmy i nadawał polskie nagrania muzyczne. Popularny Bob Lewandowski był w stałym kontakcie z krajem, do którego przyjeżdżał każdego roku i ściśle współpracował z polskimi instytucjami artystyczno-kulturalnymi[1].

Bibliografia