Lewenson, Aleksandr

Zgłoszenie do artykułu: Lewenson, Aleksandr

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Właściwie:

Lewenson, Aleksandr

Nazwisko:

Dawydow, Aleksandr

Data urodzenia:

1872

Miejsce urodzenia:

Kijów

Data śmierci:

1944

Miejsce śmierci:

Moskwa

Informacje

Śpiewak. Debiutował w 1889 r. w Operze w Kijowie i śpiewał tam jako solista przez trzy kolejne sezony, następnie występował w teatrach operowych Tbilisi, Charkowa i Jekaterynburga. Od 1900 r. był solistą Teatru Maryjskiego w Petersburgu. Występował w repertuarze wagnerowskim oraz w operach kompozytorów rosyjskich. Występy w operze kontynuował do 1914 r. Był jednym z największych rosyjskich tenorów liryczno-dramatycznych przełomu XIX i XX w.

Po I wojnie światowej występował (do 1924 r.) na estradzie. W drugiej połowie lat dwudziestych wyemigrował z Rosji i osiadł na stałe we Francji. W 1934 r. reżyserował przedstawienia w teatrach operowych w Paryżu, m.in. reżyserował spektakle z udziałem Fiodora Szalapina. W 1935 r. zdecydował się powrócić do Rosji. Od 1936 r. wykładał w klasie operowej przy Leningradzkim Teatrze Opery i Baletu. Nagrywał płyty dla warszawskiej wytwórni „Syrena Record” (uwiecznił na nich cały swój repertuar)[1].

Bibliografia