Lewtak, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Lewtak, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lewtak, Jan

Data urodzenia:

24 kwietnia 1959

Miejsce urodzenia:

Gdańsk

Informacje

Polski skrzypek, kameralista, aranżer i dyrygent. Absolwent Akademii Fryderyka Chopina w Warszawie, klasy skrzypiec u prof. Brzewski_Zenon i prof.Ławrynowicz_Mirosław. Brał udział w kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą, a także w festiwalu „Tydzień Talentów” w Tarnowie. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych oraz nagrody Komitetu Radia i Telewizji[1].

Od 1982 r. jest członkiem Filharmonii Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Jako kameralista występował we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemczech i Finlandii. Dokonał wielu nagrań płytowych i archiwalnych. Jako solista koncertował w Niemczech, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii i Japonii.

Jest także założycielem i kierownikiem artystycznym Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, wraz z którą w 2003 r. nagrał „Cztery Pory Roku” Vivaldiego pod batutąWit_Antoni.

Jan Lewtak jest autorem licznych opracowań utworów na orkiestrę kameralną. Z okazji Roku Chopinowskiego, na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego opracował oba koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina na fortepian i orkiestrę smyczkową[2].

Bibliografia

1. 

http://www.bach-cantatas.com/
Strona internetowa Bach-cantatas [odczyt: 10.10.2015].

2. 

http://filharmonia.pl/
Strona internetowa Filharmonii Narodowej [odczyt: 10.10.2015].