Liński, Henryk

Zgłoszenie do artykułu: Liński, Henryk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Liński, Henryk

Pseudonim:

Haliński

Właściwie:

Lichtensztejn, Henryk

Data urodzenia:

1885

Data śmierci:

październik 1941
Zmarł na przełomie października i listopada w wyżej wymienionym roku.

Miejsce śmierci:

Czkałowo

Informacje

Autor tekstów. Z zawodu był dziennikarzem. Pracował jako literat, był krytykiem teatralnym oraz recenzentem baletowym i filmowym. Współpracował z takimi pismami, jak „Ostatnie Wiadomości”, z „Polską Zbrojną”, „Przeglądem Teatralnym i Filmowym”, „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Teatrem Ludowym”, „Kinem”, „Expressem Porannym” i innymi pismami warszawskimi. Opublikował książkę na temat baletu.

6 września 1939 r. ewakuował się z Warszawy specjalnym, rządowym „pociągiem dziennikarzy”. Znalazł się w Wilnie, mieszkał w Internacie dla Dziennikarzy, wspieranym przez American Joint Distribution Comittee. Próbował wydostać się na Zachód poprzez wyjazd do Kowna, gdzie znajdowała się misja amerykańska, ale zamiar ten się nie powiódł. Później – po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej – przedostał się w głąb Rosji. Zmarł na tyfus na dworcu kolejowym w Czkałowie między październikiem a listopadem 1941 r[1].

Bibliografia