Lipiński, Karol Józef

Zgłoszenie do artykułu: Lipiński, Karol Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lipiński, Karol Józef

Data urodzenia:

30 października 1790

Miejsce urodzenia:

Radzyń

Data śmierci:

16 grudnia 1861

Informacje

Kompozytor, skrzypek wirtuoz, dyrygent i pedagog[1].

Syn Feliksa Lipińskiego, skrzypka i kompozytora zatrudnionego na dworze magnackiej rodziny Potockich. Pierwszym nauczycielem Karola był jego ojciec, który kształci syna w grze na skrzypcach. W 1799 r. rodzina przenosi się do Lwowa, gdzie Karol zostaje członkiem orkiestry prowadzonej przez ojca u hrabiego Adama Starzeńskiego, a z czasem zostaje koncertmistrzem. Około 1810 r. otrzymuje stanowisko pierwszego koncertmistrza orkiestry teatru miejskiego we Lwowie, a dwa lata później kapelmistrza i pełni tę funkcję do 1814 r. Pod koniec 1814 r. wyjeżdża do Wiednia i spotyka się z Louisem Spohrem, niemieckim skrzypkiem i dyrygentem tamtejszej opery. Po powrocie do Lwowa porzuca pracę w teatrze i pracuje nad techniką gry utrzymując się głównie z prywatnych lekcji. Jesienią 1817 r. udaje się na tournée, którego celem jest spotkanie z Paganinim. Obaj wirtuozi występują wspólnie 17 kwietnia 1818 r. w Piacenzy. Paganini proponuje Lipińskiemu wspólne tournée, ale nie dochodzi ono do skutku, gdyż ze względów rodzinnych Karol musi wracać do Lwowa.

W kolejnych latach poszerza swój repertuar i koncertuje w wielu miastach, m.in. w Krzemieńcu, Kamieńcu Podolskim, Krakowie, Wilnie, Poznaniu, Wrocławiu, a także w Berlinie i Kijowie. W 1825 r. udaje się do Moskwy i Petersburga, gdzie zyskuje wielu przyjaciół i wielbicieli swojego talentu. Pod koniec 1827 r. przybywa do Warszawy z występami i w czasie 3-miesięcznego pobytu daje 6 koncertów. Ponownie odwiedza stolicę w 1829 r. i bierze udział w uroczystościach koronacji cara Mikołaja I na króla Polski. Razem z Paganinim gra przy pierwszym pulpicie w warszawskiej katedrze św. Jana.

Pod koniec maja 1835 r. Lipiński wyrusza na Zachód. Koncertuje w Lipsku i Paryżu, gdzie nawiązuje kontakty z Fryderykiem Chopinem. Paryska publiczność z rezerwą przyjmuje Lipińskiego i pomimo wsparcia Chopina skrzypek nie odnosi oczekiwanego sukcesu. Następnie udaje się do Anglii, gdzie koncertuje w Londynie i Manchesterze.

W 1839 r. otrzymuje na dworze w Dreźnie stanowisko koncertmistrza kapeli oraz dyrektora muzyki kościelnej. Coraz rzadziej występuje solowo skupiając się na uprawianiu muzyki kameralnej. W maju 1861 r., zostaje na własną prośbę zwolniony ze służby i przeprowadza się do swojego majątku w Urłowie (obecnie Ukraina). Zakłada tam szkołę muzyczną dla uczniów z biednych rodzin[2].

Bibliografia