Łoś, Ida

Zgłoszenie do artykułu: Łoś, Ida

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Łoś, Ida

Data śmierci:

Miejsce śmierci:

Brazylia

Informacje

Pianistka. Urodzona w rodzinie ziemiańskiej na Kresach. W okresie międzywojennym pracowała w Polskim Radiu w Warszawie. Należała do zespołu radiowego Biura Studiów. Była w Paryżu uczennicą Martenota; w 1938 r. zaprezentowała na Wystawie Radiowej w Warszawie jego instrument elektroniczny, tzw. „Fale Martenota” (elektrofon generatorowy). Dla wytwórni „Syrena Record” dokonała nagrań – na modnej wówczas pile – kilku serii popularnych utworów muzyki lekkiej. We wrześniu 1939 r. brała czynny udział w obronie warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. Uczestniczyła w konspiracji podczas II wojny światowej. Z radiem była związana także po 1945 r. Zginęła w wypadku samochodowym[1].

Bibliografia