Lubicz-Zahorski, Bolesław

Zgłoszenie do artykułu: Lubicz-Zahorski, Bolesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Lubicz-Zahorski, Bolesław

Pseudonim:

Lubicz

Data urodzenia:

1887

Miejsce urodzenia:

Teklomir (koło Wiszniewa)

Data śmierci:

1922

Informacje

Działacz niepodległościowy, członek Organizacji Bojowej PPS, publicysta, poeta, bibliotekarz. Studiował na Politechnice Warszawskiej. Został skazany na katorgę syberyjską. Był redaktorem „Łodzianina”. Należał do 1 pułku ułanów Beliny. Od 1918 r. walczył w szeregach Wojska Polskiego. Uczestniczył w wyprawie wileńskiej. Następnie pracował jako kierownik Oddziału Informatyczno-Politycznego przy dowództwie Dywizji Litewsko-Białoruskiej. W latach 1919–1920 był zastępcą naczelnika oddziału werbunkowego Wojska Polskiego w Mińsku. Brał udział w misji wojskowej na Łotwie. Od 1921 r. objął stanowisko kierownika sekcji wydawnictw periodycznych Biblioteki Publicznej w Warszawie. Zginął w nieszczęśliwym wypadku. Wydał m.in. Pobojowisko (1917), Wiersze Piłsudczyka (1919–1920?)[1].

Bibliografia