Łysenko, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Łysenko, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Łysenko, Paweł

Pseudonim:

Paweł

Data śmierci:

23 listopada 1943

Informacje

(względnie: Piotr Łysienko)

Pochodził z Ukrainy. Z zawodu był nauczycielem. Służył w Armii Radzieckiej. W 1941 r. został ranny w rękę, którą od tamtej pory pozostała bezwładna. Dostał się do obozu jeńców urządzonego przez hitlerowców w zabudowaniach klasztoru na Świętym Krzyżu opodal Kielc. W obozie tym zmarło z głodu, wycieńczenia i chorób ponad 2 tysiące jeńców. Łysenko zdołał uratować się od śmierci dzięki ucieczce. Ukrywał się we wsi Daromin na pograniczu powiatu sandomierskiego i opatowskiego, a następnie wstąpił do oddziału „Saszki”, w którym pełnił funkcję zastępcy dowódcy. Poległ w czasie obławy niemieckiej na oddział „Sokoła” kwaterujący w gajówce Małachów. Zginęło w tym dniu 19 partyzantów. Rozkazem Sztabu III Obwodu Armii Ludowej z dn. 16 III 1944 r. został pośmiertnie awansowan do stopnia podporucznika.

Bibliografia