Macura, Władysław

Zgłoszenie do artykułu: Macura, Władysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Macura, Władysław

Data urodzenia:

13 maja 1896

Miejsce urodzenia:

Cieszyn

Data śmierci:

10 listopada 1935

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, akompaniator. Studia z zakresu pianistyki, kompozycji i muzykologii odbył w Krakowie i Wiedniu. W 1929 r. skomponował i opublikował balet Kleks. Dużo miejsca w jego twórczości zajmował folklor południowych ziem Polski. Pod tym wpływem powstał m.in. utwór orkiestrowy pt. Ondraszek, Suita huculska, Suita śląska oraz Zew trombity. Komponował muzykę fortepianową, kameralną, wokalną-solową i chóralną; napisał również operę Zaczarowane koło. Po śmierci kompozytora wydano jego kompozycję symfoniczną pt. Salve Regina. Na płytach „Syreny Record” ukazały się natomiast jego piosenki dla dzieci[1].

Bibliografia