Mączka, Józef

Zgłoszenie do artykułu: Mączka, Józef

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Mączka, Józef

Data urodzenia:

1888

Miejsce urodzenia:

Zaleszany (powiat tarnobrzeski)

Data śmierci:

1918

Miejsce śmierci:

Stanica Paszkowska

Informacje

Studiował na Politechnice Lwowskiej. Był członkiem skautingu, a następnie wstąpił do I Polskiej Drużynie Strzeleckiej. Od 1912 r. należał do Związku Strzeleckiego. W 1914 r. zaciągnął się w szeregi Legionów, gdzie początkowo walczył jako piechur, a następnie ułan w 2 szwadronie kawalerii II Brygady. Uczestniczył w walkach pod Mołotkowem i Korolówką. Od początku 1915 r. pełnił funkcje chorążego w Komendzie Legionów, a 1 XI 1916 r. awansowano go do rangi podporucznika. Po Rarańczy walczył w II korpusie Polskim na Wschodzie. Po bitwie kaniowskiej dostał się do niewoli niemieckiej. Pracował w Komendzie Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej (nr III) na Ukrainie. Zmarł na cholerę w 1918 r. Wydał tomik Starym Szlakiem (1917)[1].

Bibliografia