Magierski, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Magierski, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Magierski, Stanisław

Pseudonim:

Jacek II

Data urodzenia:

21 sierpnia 1904

Miejsce urodzenia:

Lublin

Data śmierci:

28 stycznia 1957

Miejsce śmierci:

Lublin

Informacje

Po ukończeniu szkoły średniej tzw. Szkoły Lubelskiej, wyjechał do Warszawy, gdzie w 1927 r. na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał dyplom magistra farmacji. Osiadł wówczas na stałe w rodzinnym mieście i podjął pracę w firmie drogeryjnej założonej przez jego ojca, Jana Magierskiego, również farmaceutę. Jednocześnie studiował chemię i stał się jednym z wysoce cenionych znawców produkcji perfum oraz ekspertem w tej dziedzinie. Po wojnie przez wiele lat był członkiem Krajowej Komisji Perfumeryjnej przy Ministerstwie Handlu.

Stanisław Magierski był wszechstronnie uzdolniony. Pisał drobne wiersze i okolicznościowe piosenki, uprawiał malarstwo akwarelowe oraz fotografię artystyczną, przy czym jego fotogramy prezentowane były na wystawach krajowych, a także zagranicznych m. in. w Birmingham, Budapeszcie, Atenach. Uzyskał także wykształcenie muzyczne. Przez wiele lat działał w Lubelskim Towarzystwie Muzycznym. Utrzymywał przyjacielskie kontakty z Władysławem Kędrą, Tadeuszem Szeligowskim, Stanisławem Szpinalskim i Arturem Malawskim, który do jego wiersza Nike z Cheroni, napisanego w 1943 r. skomponował muzykę i wydał nakładem PWM w 1957 r. Podczas okupacji bywał w jego domu również Witold Elektorowicz, który upowszechniał Kołysankę leśną w Warszawie, a po wojnie zamieścił w zbiorku Serce w plecaku.

Stanisław Jacek Magierski od pierwszych dni wojny należał do ruchu oporu. W jego mieszkaniu mieściły się punkty kontaktowe i konspiracyjne skrzynki Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Jako farmaceuta organizował, w ramach podziemnej służby zdrowia, zaopatrzenie sanitarne dla oddziałów partyzanckich. Magazynował broń, kolportował prasę podziemną, gromadził środki opatrunkowe. U niego kwaterował przez jakiś czas dowódca „Kedywu” Janusz Nawrat ps. „Lucjan” – „Nowakowski”, zastępca dowódcy oddziału „Przepiórki” Jan Stobnicki ps. „Murzyn” oraz zbiegły z Oświęcimia komunista Aleksander Pietrzak. Tu także mieściła się okresowo kwatera „Nerwy”. Żona Stanisława Magierskiego, Danuta, pełniła w tym czasie funkcję zastępczyni Wojskowej Służby Kobiet przy Komendzie Okręgu Armii Krajowej, była też ostatnią komendantką konspiracyjnej Chorągwi Harcerstwa Żeńskiego w Lublinie.

W tym tętniącym działalnością podziemną domu wiele miejsca poświęcano muzyce. Odbywały się koncerty konspiracyjne, w czasie których „Jacek II” grał również własne utwory. Prócz Kołysanki leśnej skomponował ich kilka, m. in. Na polance błyszczy rosa (dla oddziału partyzanckiego „Nerwy”), Modlitwa, MarszCzemu tak łzy ronisz do słów Kornela Makuszyńskiego. Piosenka Zawołanie, skomponowana do słów E. Wojciechowskiego, dotarła w tubie od pasty do zębów, aż do Ravensbrück i była tam śpiewana przez więźniarki. W jego powojennym dorobku znalazły się pieśni do słów Or-Ota, Jabłoneczka do słów Romana Brandstaettera, jak również Kwiaciarka, Menuet, WalczykPan Hilary do tekstów własnych. Wiele utworów muzycznych skomponował także dla teatralnego zespołu amatorskiego „Latarnia”, który przez wiele lat po wojnie działał przy Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Permedia”. Stanisław Magierski był również dziennikarzem. Recenzje z koncertów w Filharmonii Lubelskiej drukował na łamach prasy miejscowej i w czasopiśmie „Muzyka”. Za działalność w Ruchu Oporu został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Bibliografia