Maliszewski, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Maliszewski, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Maliszewski, Aleksander

Pseudonim:

Pietro

Piotrowski

Kraushar, Aleksander

Data urodzenia:

19 października 1901

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1978

Informacje

Studiował na Wydziale Humanistycznym Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jako poeta debiutował w 1923 r. Pierwszy tom wierszy pt. Oczy, usta, serce wydał razem z Władysławem Sebyłą w 1927 r. Należał do grupy literackiej „Kwadryga”. Po kampanii wrześniowej do 1941 r. przebywał w Wilnie, współpracując z Polskim Teatrem Dramatycznym, a następnie wrócił do Warszawy i włączył się w nurt podziemnego życia literackiego. Wiersze, fraszki oraz teksty ballad drukował na łamach podziemnej prasy, głównie „Demokraty”, a także dodatku satyrycznego „Moskit”. Jako żołnierz Armii Krajowej brał udział w Powstaniu. Był członkiem zespołu redakcyjnego radiostacji „Błyskawica” i pisał reportaże z poszczególnych odcinków walki. W październiku 1943 r. nakładem Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych wydał pod pseudonimem „Aleksander Kraushar” reportaż obrazujący nastroje w stolicy podczas okupacji pt. Warszawa i Warszawka w okresie przedpowstaniowym.

Po wyzwoleniu kierował działem literackim „Polskiego Radia” w Warszawie, następnie był kierownikiem literackim Miejskich Teatrów Dramatycznych. Napisał kilka utworów dramatycznych, wśród nich Droga do CzarnolasuBallady i romanse oraz dwa tomy wspomnień: U brzegu mojej Wisły, obejmujący lata 1909–1939, i Na przekór nocy, w którym zamknął swoje przeżycia wojenne w okresie 1939–1944. Jest laureatem nagrody miasta stołecznego Warszawy oraz Państwowej Nagrody III stopnia za twórczość dramaturgiczną[1].

Bibliografia