Markowski, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Markowski, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Markowski, Aleksander

Data urodzenia:

22 stycznia 1942

Miejsce urodzenia:

Częstochowa

Informacje

Artysta malarz i organizator wieczorów patriotycznych, z obrazami w tle, wspólnego śpiewania ocalonych od zapomnienia polskich pieśni. Syn Kazimierza Markowskiego – malarza i muzyka, brat Stanisława Markowskiego – fotografika i kompozytora. W Watykanie znajduje się jego obraz „Drzewo Nadziei”, dar archidiecezji częstochowskiej dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Na Jasnej Górze są jego obrazy wota, a wśród nich obraz „W środku nocy”, poświęcony Matce Bożej i Ojczyźnie. Od 1996 r. organizuje społecznie Wieczory patriotyczne, a do każdego wydarzenia przygotowuje śpiewniki. Piosenki Wieczorów (wraz ze świadectwami ich powstania, poezją, fotografiami i obrazami) do 2010 r. były obecne w ogólnopolskiej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela”. Wieczór 149-ty, który odbył się 2 marca 2012 r., był hołdem złożonym Żołnierzom Wyklętym, obrońcom duszy Narodu. Jego tytuł brzmiał „Bóg, Honor, Ojczyzna – co to znaczy?”.

Uczestnicy wieczorów tworzą Koło Przyjaciół Prawdy i Ocalonych od Zapomnienia Polskich Pieśni. 27 listopada 2011 r. w Warszawie, w Galerii Porczyńskich im. Jana Pawła II, Aleksander Markowski otrzymał Order Mater Nostra Est przyznany przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego za szczególne osiągnięcia w służbie Narodowi i Państwu Polskiemu.

Jego słowa: Dlaczego od lat zbieram zapomniane pieśni? Dlaczego, wbrew przeciwnościom, organizuję niepodległe wieczory? – Dla ocalania naszej narodowej tożsamości. Bo w pieśni jest dusza narodu[2].

Bibliografia