Markowski, Ludwik

Zgłoszenie do artykułu: Markowski, Ludwik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Markowski, Ludwik

Informacje

Pracował jako urzędnik we Lwowie. Należał do 4 pp III Brygady Legionów Polskich. Redagował pismo żołnierskie „Obijak” (od XI 1915 r.), współredagował periodyk „Reluton-Obijak” (II – VII 1916 r.). Był autorem wielu piosenek i wierszy publikowanych głównie na łamach „Obijaka”.

Bibliografia