Matuszewski, Mariusz

Zgłoszenie do artykułu: Matuszewski, Mariusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Matuszewski, Mariusz

Informacje

Kompozytor, aranżer, dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu Wydziału Kompozycji, dziś wykładowca na tej uczelni. Także kierownik muzyczny Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Kompozytor muzyki tzw. poważnej (kantaty, pieśni, utwory instrumentalne, pedagogiczne), muzyki teatralnej (współpracował m.in. z Henrykiem Tomaszewskim, Zdzisławem Wardejnem, Janem Jasielskim) oraz tzw. rozrywkowej (np. kilkaset piosenek pisanych z Wandą Chotomską, Ewą Waśniowską, czy Grzegorzem Tomczakiem, wiele opracowań na orkiestrę symfoniczną i dętą oraz zespoły kameralne). Autor muzyki do wielu programów TV. Jako kompozytor i aranżer współpracuje m.in. z Hanną Banaszak, Eleni, Zbigniewem Zamachowskim.

Bada historie starych, popularnych do dziś, piosenek. Ostatnio koncertuje w Polsce i poza jej granicami, jako pianista i konferansjer, wraz z wokalistką, skrzypaczką i aktorem Michałem Grudzińskim (uczniem m.in. Ludwika Sempolińskiego i Aleksandra Bardiniego) z programem pt. Jak w przedwojennym kabarecie prezentując „przedwojenne szlagiery” i szmoncesy[1].

Bibliografia

1. 

Matuszewski, Mariusz
Autorskie opracowanie.